AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Fenrigal Yozshujin
Country: Canada
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 26 February 2009
Pages: 377
PDF File Size: 10.68 Mb
ePub File Size: 10.71 Mb
ISBN: 343-9-64160-478-6
Downloads: 42361
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikahn

No njihova primjena nije mogua u vlanim prostorijama. Upotrebom sredstva aquatherm- Estrichfest postie se vea sposob-nost zadravanja vode kod svjeeg morta, dakle ne dolazi do odvajanja vode prodiranja na povrinu estriha i smanjuje se sklonost kqtalog pukotina.

Kod cementnih estriha to se smije zapoeti najranije 21 dan nakon zavretka radova na estrihu. Iznimno dobra svojstva zavarivanja i stapanje u homogenu i vrstu cjelinu pruaju maksimalnu sigurnost i vijek trajanja.

Katalog vystavovatelů Aqua-therm Praha 2016

Na ar-maturi za estrih ne smije biti otrih rubova i bridova kako bi se izbjeglo mehaniko oteenje cijevi. Cjevovodi i kabloviCjevovodi i kablovi koji su postavljeni na noseoj podlozi mo-raju biti dovoljno privreni.

Aquahherm izolacijske trake moraju omoguavati irenje estriha do 5 mm. Adhezijski sloj izmeu bazne cijevi i sloja s barijerom, omoguava dobru prionjivost koja time odolijeva najteim uvjetima na gradilitu.

Rubne izolacijske trake reu se tek nakon zavretka gornje obloge. Zona boravka Podruja boravka postavljaju se u skladu s izraunatim razmakom izmeu cijevi. Kako bi razmak polaganja grijaih cijevi bio ravnomjeran na cijelom igralitu, te se cijevi privruju na montane nosae. Mogue je birati izmeu vie vrsta termoizolacijskih mate-rijala, poput ploa ili rola. These products form a system for centralized processing of energy metering data from M-Bus or pulse energy katzlog and environmental parameters outside and room aquatheerm, air quality etc.

  FUTURES AND FROSTING CHOCOLATE LOVERS #2 PDF

Ovaj sustav odgovara svim zahtjevima u novogradnji i starim graevinama, pogotovo pri rado-vima na renoviranju ili saniranju i zadovoljava sve potrebe za susta-vima povrinskog grijanja suhih ili mokrih struktura.

aquatherm katalog-PODNO

Temperatura zraka moe u odnosu prema uvrijeenim tehnikama grijanja radijatori, konvektori biti nia, no ipak se ouva termika udobnost za ljude u pro-storiji.

Svaka prostorija koja se zagrijava mora biti opremljena barem jednim krugom grijanja. Na taj se nain aquatyerm vrijeme postavljanja. Cilj je stvoriti termiki uravnoteeni prostor. Ova inovacija unutar brane je i danas temelj stalnog rasta. Sistemski pribor za valufix i valutherm sustaveTehniki podaci elastini nosaDuljina: Pridrana prava na tehnike izmjene! Sustavi su zbog niske temperature polaznog toka 25 35C posebno prikladni u kombinaciji s proizvodnjom to-pline takoer na niskoj razini temperature.

Sve se komponente mogu nerazdvojno spojiti postupkom zavarivanja spojnica te su zbog toga asuatherm prikladne za to podruje primjene. Predutisnute pruge za otkidanje auqatherm jednostavnu upotrebu na razliitim visinama estriha.

Sluba za softveraquathermova sluba za softver nudi Datanorm-datoteke, samostalni grafiki pro-gram za projektiranje liNearkao i odgovarajue kolovanje na licu mjesta. Registri zidnog grijanja i hlaenja s izmjeninim prikljukom spajaju se s prikljunim cijevima nepropusnim za difuziju i fitinzima. Rubne bi zone dalje trebale biti rasporeene uz sve vanjske zidove na kojima su predvieni prozori.

  ALDWELL SCHACHTER PDF

Potrebno je samo awuatherm da je spoj rastereen od tlaka. Ovisno od izvedbe, cijevni registri se meusobno povezuju varenjem spojnica grijaeg elementa ili utinim sustavom spajanja. Pojedini registri mogu se meusobno spajati direktno paralelno ili izmjenino. Dilatacijska fugaDa bi se omoguilo irenje zidne konstrukcije u duljinu po-trebno je predvidjeti mogunost irenja graninih sastavnih dijelova.

Product Catalogue – Wavin Ekoplastik

Hlaenje ledenih povrina Hlaenje ledenih povrina 7. Aquathermov sistemski element TS 30 je praktino sistemsko rje-enje za sve situacije polaganja. Sve informacije o tvrtki, tehnologiji, proizvodima, razliitim ponudama za kolovanje i terminima sajmova kao i sve kataloge u PDF kaatlog moete naravno nai na Internetskoj stranici aquatherma na adresi www.

Temperatura polaznog voda pri projektiranju V. Naputci Sredinje udruge njemakog graditeljstva sadre ostale informacije o temi fuge. Podna grijanja wquatherm povri-na tede prostor, ne optereuju povrine za postavljanje i time arhitektu ostavljaju otvorene sve mogunosti oblikovanja. Promjena u duini uslijed temperaturne razlike sprijeena je kod ugradnje u estrih. Debljina morta ovisi o upotrebljenim kamenim podnim oblogama.

Razmjetaj fugaNain i razmjetaj fuga ne ovisi o grijanju industrijskih po-dova te ga openito mora odrediti statiar.